Liv® - Avo & Cucumber Cleansing Intimate Wipes Carton (15 Sachets)

Liv® - Avo & Cucumber Cleansing Intimate Wipes Carton (15 Sachets)

Regular price R 72.99 Sale

Liv® Intimate Wipes, enriched with cucumber and avocado extracts, are designed to freshen and soothe on-the-go for all day confidence.

Liv® Intimate Wipes, anotheke ngomhluzi we cucumber kanye ne avocado. Enzelwe uzizwe uhlanzekile, aphinde avuselele, ukuthi ukhone ukuzethemba ilanga lonke.